Η Εταιρεία Solar Cells Hellas A.E. (www.schellas.gr) δραστηριοποιείται στην παροχή υψηλής ποιότητας επαγγελματικών λύσεων για την υλοποίηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) «με το κλειδί στο χέρι», που περιλαμβάνουν υπηρεσίες εκπόνησης τεχνοοικονομικών μελετών καθώς και το σχεδιασμό, την προμήθεια εξοπλισμού, την κατασκευή, την λειτουργία και την συντήρηση συστημάτων ΑΠΕ και ειδικότερα φωτοβολταϊκών (ΦΒ) εγκαταστάσεων. Η Solar Cells Hellas A.E. λειτουργεί την πρώτη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής φωτοβολταϊκών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη στη ΒΙΠΕ Πατρών και λειτουργεί σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή βιομηχανικά πρότυπα για την παραγωγή δισκίων πυριτίου, φωτοβολταϊκών στοιχείων και πλαισίων. Πρόκειται για εργοστάσιο του οποίου η σχεδόν καθετοποιημένη παραγωγή έχει ως αρχικό στάδιο την χύτευση πυριτίου και τελικό στάδιο την κατασκευή είτε πολυκρυσταλλικών κυψελών είτε ολοκληρωμένων φωτοβολταικών στοιχείων με την μέθοδο και τον εξοπλισμό της Αμερικανικής εταιρείας GT Solar (πλέον GT Advanced). Η εταιρεία διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο ΦΒ πάρκων συνολικής ισχύος 400 MW στην Ελληνική επικράτεια, εκ των οποίων 300 MW είναι ιδιόκτητα πάρκα τα οποία έχουν υπαχθεί στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2012 (Fast Track). Ακόμα, διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο 88MW αιολικών πάρκων. Έχει έως σήμερα κατασκευάσει και συνδέσει με το δίκτυο ΦΒ πάρκα συνολικής ισχύος άνω των 45MW και παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και λειτουργίας σε πάνω από 35MW.

Η Επιχείρηση ΡΑΠΤΗΣ (http://patracivilengineer.weebly.com) δραστηριοποιείται στο χώρο των ιδιωτικών τεχνικών έργων, τόσο σε μελετητικό όσο και σε επίπεδο εφαρμογής και υλοποίησης με δεκάδες υλοποιημένα έργα, αλλά διευρύνεται και σε άλλους τομείς της τεχνικής επιστήμης όπως είναι τα ενεργειακά θέματα, τα θέματα της κείμενης τεχνικής νομοθεσίας, σε θέματα επισκευών, ανακαινίσεων. Σημαντικής σημασίας θεωρείται για την επιχείρησή, η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας και η εναρμόνισή τους με την πρακτική εφαρμογή στον τεχνικό κλάδο. Για το λόγο αυτό άλλωστε έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα σε νέες τεχνολογίες όπως για παράδειγμα η χρήση εξελιγμένου λογισμικού τεχνολογίας B.I.M. (Building Information Model) για το σχεδιασμό έργων αλλά και λογισμικού προεκτίμησης ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίων κατά τη φάση της σχεδίασης. Έμφαση δίνεται σε θέματα νέων πρωτοποριακών υλικών, με ξεχωριστές αντοχές και δυνατότητες αξιοποίησης σε κατασκευαστικό επίπεδο.

Το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) (www.iceht.forth.gr) ιδρύθηκε στην Πάτρα το 1984 είναι ένα από τα 6 Ινστιτούτα που αποτελούν το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Οι δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) του Ινστιτούτου κατευθύνονται κατά μήκος τριών κύριων περιοχών: Νανοτεχνολογία και Προηγμένα υλικά, Ενέργεια και Περιβάλλον, Βιοεπιστήμες και Βιοτεχνολογία. Το ΙΕΧΜΗ απασχολεί πάνω από 140 άτομα προσωπικό και δημοσιεύει περισσότερα από 120 επιστημονικά άρθρα το χρόνο σε Περιοδικά υψηλού κύρους. Συμμετέχει σε πλήθος ερευνητικών έργων με συνεργάτες τόσο από τη Βιομηχανία όσο και Πανεπιστήμια και άλλα Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενώ συνεισφέρει στην εκπαίδευση μεταπτυχιακών (M.Sc., Ph.D.) και μεταδιδακτορικών ερευνητών. Το ΙΕΧΜΗ έχει συντονίσει/συμμετάσχει σε πολλά Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα σχετικά με νανοϋλικά και απορρύπανση εδαφών/υδάτων, ενώ έχει την τεχνογνωσία να διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε διάφορες περιοχές σχετικές με το ΥΛΕΝΔΩΡ: σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοϋλικών, απορρύπανση εδαφών/υδάτων με τεχνολογίες προηγμένης οξείδωσης, φυσικοχημικός χαρακτηρισμός εδαφών/υδάτων, προσδιορισμός συγκέντρωσης ρύπων σε εδάφη/νερά. Πρόσφατα (23/2/2016), δύο από τα μέλη της ομάδας του ΙΕΧΜΗ (Δρ. Χ. Αγγελόπουλος και Δρ. Χ. Τσακίρογλου) κατέκτησαν το 2ο Βραβείο Εφαρμοσμένης Έρευνας του Διαγωνισμού «Η Ελλάδα Καινοτομεί!» που συνδιοργανώνουν ο ΣΕΒ (Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων) και η Eurobank, για την εργασία τους με τίτλο «Συσκευή Ψυχρού Πλάσματος για την Ταχεία, Αποτελεσματική και Φθηνή Απορρύπανση Ισχυρά Ρυπασμένων Εδαφών».

Το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΠ/ΤΥΕ) (http://www.matersci.upatras.gr/index.php/el/) ιδρύθηκε το 1999 και η έναρξη της εκπαιδευτικής του λειτουργίας, με την εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, έγινε το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001. Το Τμήμα έχει ως αποστολή (1) την καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήμης των υλικών ιδίως στους τομείς των μοριακών υλικών, των βιοϋλικών και των μικρο- και νανο-φασικών υλικών και (2) την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, ερευνούν και απασχολούνται στους τομείς των τεχνολογικών και βιοϊατρικών εφαρμογών, του σχεδιασμού, παραγωγής και φυσικοχημικού ελέγχου των υλικών, της εκπαίδευσης στις θετικές επιστήμες και την έρευνα στην επιστήμη και την τεχνολογία των προηγμένων υλικών. Το Τμήμα έχει 18 μέλη ΔΕΠ ενώ παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Επιστήμη των Υλικών καθώς επίσης και της εκπόνησης διδακτορικών διατριβών. Ο κ. Πουλόπουλος διαθέτει  τα Εργαστήρια  Υλικών Υψηλής Τεχνολογίας(www.lhtm.upatras.gr) τα οποία στεγάζονται στο Β' Κτήριο της Πανεπιστημιούπολης, αποτελούν Κέντρο Αριστείας Yλικών Yψηλής Tεχνολογίας όπως: νανοδομημένα υλικά, κεραμικά με έμφαση σε υπεραγωγούς υψηλής θερμοκρασίας, φουλερένια, γραφένια, νανοδομημένα άμορφα κράματα, λεπτοδομές και λεπτά υμένια φωτοβολταϊκών υψηλών αποδόσεων, μαγνητικά νανοδομημένα υλικά, άμορφα κράματα με μηχανική κραματοποίηση υψηλής ενεργείας με πολλαπλές  εφαρμογές, κλπ.  Στα εργαστήρια υπάρχουν πρότυπες συσκευές αρκετές από τις οποίες οι περισσότερες είναι ιδιοκατασκευές για σύνθεση, χαρακτηρισμό των ιδιοτήτων των υλικών.